Het is Fairtrade Week! Om dit te vieren overhandigde de Werkgroep Fairtrade Gemeente Aalsmeer een cadeaudoos aan wethouder W.Kikkert.

Ook hangt de Fairtradevlag bij het gemeentehuis in deze Fairtrade week van

6 -14 mei. Een bordje is eveneens geplaatst in de hal van het gemeentehuis zodat u kunt zien dat Aalsmeer een Fairtrade Gemeente is.

De cadeaudoos is een bedankje omdat onze gemeente een concrete bijdrage levert aan een eerlijke wereld voor iedereen. Hoe? Heel simpel….door het schenken van koffie, thee en chocolademelk met het Fairtrade keurmerk op het gemeentehuis.

Bedankt voor het zijn van een Fairtrade Gemeente

Ruim 80 Fairtrade Gemeenten in Nederland werken aan een duurzame wereld waarin mensen, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn. En dat is hard nodig.

Nog steeds leeft ruim een miljard van alle mensen in armoede. Door eerlijke handel te drijven, kunnen we dat stoppen.

Fairtrade Gemeenten zetten zich actief in om voor boeren en werknemers een leefbaar inkomen en loon te realiseren. Samen voor een sociaal duurzame wereld!

Want armoede bestrijden begint met het betalen van een eerlijke prijs.
Kinderarbeid, uitbuiting en ontbossing

Extreme armoede is de hoofdoorzaak voor grote problemen zoals kinderarbeid, uitbuiting en ontbossing.

Een goed product verdient een eerlijke prijs, maar kleinschalige boeren en werknemers op plantages krijgen slecht betaald voor het werk wat zij doen. Boeren kunnen zo nauwelijks in het levensonderhoud voorzien en onmogelijk ontsnappen uit de vicieuze cirkel van armoede. Fairtrade werkt eraan om de grondoorzaken van armoede aan te pakken. Iedereen moet een leefbaar inkomen/loon verdienen voor het werk wat zij doen. Genoeg inkomen om eten en kleding van te kopen, kinderen naar school te sturen, medische zorg, plus een beetje extra voor noodsituaties en om te sparen, nadat alle landbouwkosten volledig zijn gedekt. Op deze manier werken boeren en werknemers aan een duurzame toekomst die goed is voor mens én milieu.

En ……..een leefbaar inkomen is een universeel mensenrecht, zoals aangegeven in artikel 23 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: “Eenieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert”.

Wil je ook meewerken aan een eerlijke wereld laat het ons weten op het mailadres: info@fairtradegemeenteaalsmeer.nl en sluit je aan bij onze werkgroep.

Voor meer informatie kijk op onze website www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl of bel met 0297-321509