Aalsmeer is 5 jaar een Fairtrade Gemeente, wat doet de Werkgroep daarvoor

De Werkgroep Fairtrade Gemeente Aalsmeer zet zich in om te zorgen dat meer inwoners en bedrijven van onze gemeente producten met het Fairtrade keurmerk kopen en gebruiken. Dat wordt natuurlijk al gedaan maar het kan altijd meer.

Hoe doet de werkgroep dit? Onder andere door informatie te geven en acties te organiseren. Acties zijn bijvoorbeeld de Fairtrade weken. Deze worden twee keer per jaar gehouden in mei en oktober. Er is meestal een thema verbonden aan zo’n week.

Dit jaar is in mei het thema ‘Leefbaar loon, leefbaar inkomen’.

Een leefbaar loon verwijst naar mensen die in loondienst werkzaam zijn. Dus bijvoorbeeld een werknemer op een bananenplantage. Een leefbaar inkomen verwijst naar zelfstandige, zoals een koffie- of cacaoboer. Wij hebben als Fairtrade Gemeenten als missie om de wereld eerlijk te maken met gelijke kansen voor iedereen. Hiervoor is het belangrijk dat we een leefbaar inkomen voor boeren mogelijk maken.
Mensenrecht en Duurzame Ontwikkelingsdoelen
Een leefbaar loon en leefbaar inkomen is een universeel mensenrecht, zoals aangegeven in artikel 23 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: “Eenieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert…”, dat minstens vijf doelen raakt van de Sustainable Development Goals of wel Duurzame Ontwikkelingsdoelen (1,2,5,8 en 12).

Meer informatie is te vinden op www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl