Fairtrade Week

 

Over het Leefbaar loon het volgende:

Een leefbaar loon, dat zou iedere boer en werknemer moeten verdienen die zich in het zweet werkt om ons te voorzien van bloemen, kleding, bananen of welk ander product ook. Met een leefbaar loon bedoelen we dat iemand in zijn basisbehoefte kan voorzien. Dit houdt in dat iemand bijvoorbeeld voldoende voedsel, kleding en scholing kan bekostigen en daarnaast ook een financiële buffer kan opbouwen.

Er zijn verschillende redenen waarom er een te laag minimumloon is. Het komt vaak door een gebrekkige wetgeving en niet goed functioneren van arbeidsinspecties.

Hier in Nederland kennen we bijvoorbeeld loononderhandelingen, die kennen ze vaak in armere landen niet. Bovendien is een grote reden voor een te laag minimumloon de internationale markt die altijd op zoek is naar het goedkoopste aanbod om de concurrentie met andere producten aan te kunnen. Hierdoor wordt er vaak gekort op de lonen van boeren en arbeiders. Fairtrade verbetert de situatie van arbeiders stap voor stap.

Hoe bereken je wat een leefbaar loon is?

Uiteraard ligt dit voor elk land en zelfs per regio anders. De kosten van de basisbehoeften worden in kaart gebracht en vervolgens wordt berekend wat een leefbaar loon is. Een groep experts houdt zich hiermee bezig. Zo werken we als Fairtrade samen naar een wereld waar iedereen op een normale manier rond kan komen van zijn/haar inkomen.

Werkt u ook mee aan een leefbaar inkomen voor de boeren en arbeiders?

Verkoop of koop daarom producten met het Fairtrade keurmerk.

 

Wat is een Leefbaar inkomen

Kinderarbeid. Armoede. Uitbuiting. Het bestaat nog steeds. Grondoorzaak?

De veel te lage prijs die de industrie betaalt aan boeren en werknemers aan het begin van voedselketens. Zij kunnen nauwelijks in hun eerste levensbehoeften voorzien, laat staan duurzaam produceren.

Een leefbaar inkomen, wat is dat?

Dit is een inkomen waarmee iemand zijn basisbehoeften kan bekostigen.

Denk aan voldoende eten, fatsoenlijke huisvesting, kleding, medische zorg, scholing, transport, plus een beetje extra voor noodsituaties en om te sparen, nadat de landbouwkosten volledig gedekt zijn.

We zijn er nog lang niet

Fairtrade draagt al jaren bij aan betere handelsvoorwaarden en levensomstandigheden voor kleinschalige boeren en werknemers. En hoewel er de afgelopen dertig jaar veel is veranderd, zijn we er nog lang niet. Oneerlijke handel is nog altijd de norm en armoede onder boeren en werknemers in ontwikkelingslanden is groot. Voorbeelden in cacao en koffie maken dit pijnlijk duidelijk.

De problemen in de West-Afrikaanse cacaoproductie zijn groter dan ooit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ongebreidelde ontbossing, extreme armoede en massale kinderarbeid zijn schering en inslag.

De koffieboeren worstelen om te overleven. De negatieve impact van klimaatverandering en de kwetsbare positie van kleinschalige boeren zijn daar mede debet aan.

Extreme prijsdalingen op de wereldmarkt in juist deze producten zetten deze toch al fragiele situatie van de boeren op scherp. De cijfers liegen er niet om: duurzaamheid is een farce zonder het betalen van een fatsoenlijk prijs. Want: hoe kan een boer over een duurzame toekomst nadenken als hij niet weet of hij vandaag genoeg te eten heeft?

Leefbaar inkomen referentieprijs

Fairtrade wil dat boeren in staat zijn een leefbaar inkomen te verdienen en werknemers een leefbaar loon. Ons werk als Fairtrade in de cacao is exemplarisch voor deze ambitieuze missie, waarin het betalen van een hogere prijs voor de cacaobonen een absolute voorwaarde is. Immers: van échte duurzaamheid is pas sprake wanneer de boerenbedrijven structureel een dusdanig financiële basis hebben dat zij zélf de mogelijkheid hebben te investeren in een duurzame toekomst.

Niet voor niets agendeert Fairtrade het belang van een geïntegreerde aanpak.

Een aanpak waarin we alle noodzakelijke maatregelen – hogere productiviteit, betere landbouwpraktijken, boerenbedrijfsefficiëntie – combineren met een leefbaar inkomen.

Met volle kracht vooruit

 

 

Het bereiken van een leefbaar inkomen vergt structurele veranderingen.Een beetje goed doen is niet goed genoeg. Willen we de kloof tussen het gemiddelde inkomen van een cacaoboer en een leefbaar inkomen stapsgewijs dichten, dan is het van onmiskenbaar belang dat de cacaosector haar verantwoordelijkheid neemt, de handen ineenslaat en gezamenlijk voortbeweegt. Met volle kracht vooruit. De Fairtrade organisatie is er klaar voor. Jullie ook?