In september 2020 was het precies 5 jaar geleden dat de Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn aangenomen: een jubileum, maar valt er ook iets te vieren? Ondanks het feit dat zowel overheden, NGO’s en bedrijven de SDG’s hebben omarmd, moet er nog veel gebeuren om de doelen in 2030 gerealiseerd te hebben. Daarom hebben de VN dit decennium uitgeroepen tot ‘Decade of Action’: alle stakeholders zullen een tandje moeten bijschakelen om inderdaad over 10 jaar een einde gemaakt te hebben aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

Een belangrijke stakeholdergroep is het bedrijfsleven.

Veel bedrijven onderschrijven het belang van de SDG’s, maar vinden het in de praktijk moeilijk om hier echt handen en voeten aan te geven (bron: o.a. Vierde Nationale SDG rapportage).

De Werkgroep Fairtrade gemeente Aalsmeer roept alle bedrijven op om in ieder geval te starten met het inkopen van Fairtrade producten, zoals koffie, thee en suiker.

Door Fairtrade producten te gebruiken werkt u al mee aan de doelen.

Wij raden de bedrijven dan ook aan enkele doelen te kiezen, die doelen die mogelijk zijn binnen uw bedrijf.

Door Fairtrade producten te gebruiken werkt u al mee aan de doelen

1, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 en 17.