Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

De partijen in het internationale MVO-convenant Duurzame Kleding en Textiel roepen bedrijven opnieuw op invulling te geven aan hun internationale maatschappelijke verantwoordelijkheid tijdens de coronacrisis. Uitgangspunten zijn de bescherming van het inkomen van werknemers in de kleding- en textielsector, het waarborgen van hun veiligheid en gezondheid en het toekomstbestendig maken van de keten. 

 

De coronacrisis levert in veel productielanden ernstige problemen op. De partijen in het Convenant vinden daarom dat inkopende bedrijven:

 

 

 • alleen maatregelen dienen te nemen in goed overleg met hun partners in de keten
 • orders die in productie zijn of al geproduceerd zijn niet te annuleren
 • materialen en arbeid te betalen voor orders die in productie zijn of al geproduceerd zijn
 • geen kortingen te bedingen onder dreiging van het annuleren van orders.

Partijen verwachten van internationaal opererende kleding- en textielbedrijven dat zij dit met gepaste zorgvuldigheid (due diligence) doen. Dit betekent dat bedrijven verplicht zijn na te gaan in hoeverre ze zijn betrokken bij misstanden op het gebied van mensenrechten, milieu of dierenwelzijn conform de OESO-richtlijnen en deze misstanden aan te pakken of te voorkomen.

Het Convenant ondersteunt bedrijven die risico’s in hun keten willen adresseren. Zo wordt het topmanagement betrokken en gewezen op hun due diligence-verantwoordelijkheid en op mogelijke oplossingen. Er worden ook gesprekken gevoerd met inkoop- en CSR-managers. Deze activiteiten zijn gericht op het aanpakken en oplossen van structurele tekortkomingen in de sector, zodat kledingproductie duurzamer en crisisbestendiger wordt.

De volledige verklaring van het Convenant vind u op de website. Het Convenant bracht eerder, samen met een groep gelijkgestemde organisaties, een verklaring (april 20) naar buiten om op een verantwoordelijke manier om te gaan met de coronacrisis. Ook is de call to action van de ILO (april 20) ondertekend.

 

Aangesloten partijen

Behalve door circa vijftig bedrijven (zie hieronder) is het Convenant Duurzame Kleding en Textiel ook door een aantal andere organisaties ondertekend, zoals maatschappelijke organisaties en vakbonden. Ook de Nederlandse rijksoverheid zet zich in voor de doelen van het convenant.

Aangesloten maatschappelijke organisaties

UNICEF Nederland
Vier Voeters
Solidaridad
Stop Kinderarbeid
Arisa (voorheen Landelijke India Werkgroep)

Aangesloten vakbonden

CNV
FNV

Aangesloten brancheorganisaties

VGT 
Modint
INretail

De Nederlandse rijksoverheid

 

Ondertekenaars

Op 4 juli 2016 heeft een vijftigtal bedrijven in de kleding- en textielsector het convenant ondertekend. Sindsdien is het aantal ondertekenaars toegenomen. Het doel is dat het convenant in 2021 door 80% van alle kleding- en textielbedrijven actief op de Nederlandse markt is ondertekend. Alle ondertekenaars onderschrijven de doelen en afspraken in het convenant.

Daarnaast maken de bedrijven in het derde jaar na ondertekening openbaar welke risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden, milieu en dieren er spelen in hun supply chain en wat ze hieraan doen. Hiermee houden de bedrijven die het convenant hebben ondertekend rekening met criteria die zijn gesteld aan de transparantie van de bedrijven. Na 4 juli 2020 gaat de jaarlijkse beoordelingsronde van start. Tijdens deze ronde wordt beoordeeld of de communicatie van derdejaars bedrijven voldoet aan de gestelde criteria. Bedrijven die na 1 januari 2018 het convenant hebben ondertekend zijn dit jaar (2020) nog niet verplicht om te communiceren over hun risico-aanpak.

Lijst van deelnemers met datum van ondertekening en duurzaamheidspagina

A

B

 

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

W

Z

*Dit bedrijf is lid via the German Partnership for Sustainable Textiles

Overzicht merken die in verleden deelnamen aan het Convenant

Sinds de start van het Convenant zijn een aantal ondertekeningen komen te vervallen door faillissement, bedrijfsbeëindiging, overname door een ander bedrijf of opzegging. Dit zijn geldige redenen voor het ontbinden van de overeenkomst, welke ook vermeld zijn in het Convenant.

De volgende merken zijn geen deelnemer meer van het Convenant:

 • Alchemist (Alchemist Fashion B.V.) 
 • Amantes Textiles B.V.
 • B32 groep B.V. (Madness, Open32, Silver Creek)
 • Biz-Niz Confectie B.V.
 • Blue Rebel
 • A.G. BV Gerlon (C.A.G. B.V.)
 • Coolcat Fashion B.V.
 • ECC Couture B.V. (Culture Centaur, Giovanni Capraro)
 • Exelle
 • Jolo Fashion GmbHv
 • Manderley Fashion B.V.
 • MC Collignon The Concious Collection
 • Montagny B.V.
 • Nieuwenhuis Corporate Fashion
 • Progarments China Ltd
 • Sandwich (Veldhoven International B.V.)
 • Summum Woman B.V.
 • Tumble ’N Dry
 • Van Engelen en Evers
 • Varova Fashion BV (Ontour, Mees, Gsus, Less, JC Rags, Men at Work)
 • Wehkamp
 • Witteveen Mode B.V.