Wat doet deze organisatie?

Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische en betrouwbare informatie biedt over milieu en energie in het dagelijks leven.
Milieu Centraal helpt mensen bij het maken van duurzame keuzes.

Milieu Centraal is een stichting en heeft een onafhankelijke Wetenschappelijke Raad van Advies die de informatie controleert die Milieu Centraal verspreidt. Milieu Centraal geeft antwoord op vragen als: Hoek kan ik mijn huis energiezuiniger maken, wat kost dat en hoeveel bespaar ik? Is het slim om zonnepanelen aan te schaffen? Hoe eet ik klimaatvriendelijk? Welk vervoermiddel belast het milieu het minst? Mag een oude videoband bij het restafval?

Welke producten zijn mensvriendelijk? Wat zeggen de keurmerken op de producten?
Milieu Centraal geeft antwoord op dit soort vragen.

KEURMERKEN
Betrouwbare keurmerken of logo’s herkennen

De Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal geeft informatie over zo’n 300 keurmerken voor milieu, dierenwelzijn en/of mensenrechten en arbeidsomstandigheden (mens). Dat is geen overbodige luxe, want maar weinig mensen weten waar een keurmerk precies voor staat, en nog minder mensen weten hoe de controle geregeld is. Zelfs niet van bekende keurmerken, zoals het Europese keurmerk voor biologische producten (het groene blaadje), KOMO en Fairtrade.

Milieu Centraal geeft in de Keurmerkenwijzer een oordeel over duurzaamheid (hoe streng zijn de eisen aan milieu,

dierenwelzijn en mens & werk en gaan ze verder dan wat de wet voorschrijft?) en de betrouwbaarheid van het keurmerk (controle en sancties). Dit geldt voor keurmerken van voedingsmiddelen en andere productcategorieën. Voor de

voedingskeurmerken kijkt Milieu Centraal bovendien nog naar duidelijkheid over de eisen (transparantie). Ook wordt bij voeding de betrokkenheid van het beeldmerk meegewogen; dit betekent dat een keurmerk beter scoort als het beeldmerk een proces van continue verbetering heeft en de betrokken partijen betrekt bij het opstellen van het eisenpakket.

De beste controle


Een keurmerk is het meest betrouwbaar als een geaccrediteerde partij (dat is een partij die zelf ook weer gecontroleerd wordt, bijvoorbeeld door de Raad voor Accreditatie) een onafhankelijke controle uitvoert én er een duidelijk sanctiebeleid is. Ook een volledig lidmaatschap van ISEAL (een onafhankelijke organisatie die duurzaamheid wil bevorderen) met een transparant sanctiebeleid is zeer betrouwbaar.


Keurmerk verbetert duurzaamheid
Je helpt mee aan een duurzame samenleving als je kiest voor producten met een keurmerk voor duurzaamheid. Hoe meer mensen zo’n product kopen, hoe meer invloed het heeft en des te groter de kans dat de situatie voor milieu, dier en mens verbetert. Het marktaandeel van duurzame producten met een keurmerk wordt steeds groter. Bij voedsel is het marktaandeel ongeveer 11 procent, maar sommige etenswaren springen er bovenuit: van alle verkochte koffie en thee is 35 procent duurzaam, van eieren 41 procent, van vis 40 procent en van vlees en vleeswaren 30 procent. Van hout is zo ́n 70 procent op de Nederlandse markt duurzaam, van papier en karton 47 procent.


En: voorbeeldfunctie!


Het blijkt dat als in de schappen ook producten met een keurmerk liggen, consumenten naar alle producten kritischer gaan kijken. Zo hebben keurmerken voor biologisch voedsel en voor eerlijke handel ervoor gezorgd dat ook gangbare producten duurzamer
zijn geworden.
En er zijn zogeheten tussensegmenten op de markt gekomen. Bijvoorbeeld de Beter Leven Keurmerken van de Dierenbescherming met 1 en 2 sterren. De eisen hiervoor zijn niet zo streng als de eisen voor biologische dierhouderij, maar de eisen aan dierenwelzijn zijn wel strenger dan het wettelijk minimum.


Geen keurmerk? Niet per se slechter

Een keurmerk laat zien dat een product aan bepaalde eisen voldoet, maar een product zonder keurmerk is niet per se slechter voor het milieu. Een fabrikant kan verschillende redenen hebben om geen keurmerk aan te vragen. Misschien vindt hij de aanvraag en de controle van het keurmerk te duur, of de eisen die het keurmerk stelt te laag. Of hij ziet geen meerwaarde van het keurmerk omdat het te onbekend is. Het ontbreken van een keurmerk wil dus niet zeggen dat het product niet duurzaam is. Het is alleen lastiger te beoordelen voor consumenten.

Keurmerk of logo dat niet in de Keurmerkenwijzer staat?


Milieu Centraal heeft alle keurmerken voor duurzaamheid op een rij gezet in de Keurmerkenwijzer. Maar keurmerken komen en gaan. Kom je in een Nederlandse winkel een keurmerk of logo tegen dat niet in de Keurmerkenwijzer staat?
Stuur een e-mail met een foto van de afbeelding naar keurmerk@milieucentraal.nl. Zij zullen dan kijken of het in de Keurmerkenwijzer hoort.
Uiteraard staat er ook informatie over kleding, voedingsproducten enz. in de Keurmerkwijzer.